top of page
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_07.jpg

Decompositions

En la postmodernitat del consumisme compulsiu i la hiperconectividad virtual,
aflora un brot d'humilitat, un instint de culpa respecte al món que hem enterrat de sota el fonament.


Decompositions és una cerca de l'inconscient de la redempció de l'individu
amb la naturalesa.

Persones que busquen el perdó, que es despullen per tornar a connectar-se
amb aquella realitat tangible amb la qual no haurien d'haver trencat mai.
::::

 

In the postmodernity of compulsive consumerism and virtual
hyperconnectivity, an outbreak of humility arises, an instinct of guilt regarding

the world we have buried under the foundation.
Decompositions is a search of the unconscious for the redemption of the
individual with nature.

People who seek forgiveness, who undress to reconnect with that tangible
reality with which they should never have broken.
:::

 

En la posmodernidad del consumismo compulsivo y la hiperconectividad
virtual aflora un brote de humildad, un instinto de culpa respecto al mundo
que hemos enterrado de debajo del cimiento.

Decompositions es una búsqueda del inconsciente de la redención del
individuo con la naturaleza.

Personas que buscan el perdón, que se desnudan para volver a conectarse
con aquella realidad tangible con la cual no beberian que haber roto nunca.
:::

Jaume Barrull ( Diari La Manyana)

Photographer fine art

ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_04.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_09.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_06.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_10.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_13.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_08.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_14.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_11.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_02.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_03.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_01.jpg
DECOMPOSITIONS-07-2.jpg
.jpg
ANNA_BRESOLI_DECOMPOSITIONS_05.jpg
bottom of page